celb etmek


celb etmek
1. kendine çekmek.
2. yazı ile çağırmak.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • CELB-İ SURET — Uzakta olan bir şeyin sûretini resmini yanına getirmek.(... Hz. Süleyman (A.S.) taht ı Belkıs ı yanına celbetmek için vezirlerinden bir âlim i ilm i celb dedi: Gözünü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim. olan hâdise i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BELKIS — Süleyman (A.S.) zamanında, Yemen de Sebe şehrinde hükümet süren Himyerîlerden bir melikedir. Süleyman (A.S.) bunu Filistin e çağırdı, geldi ve iman etti. (Bak: Taht ı Belkıs)(Hz. Süleyman (A.S.) Taht ı Belkısı yanına celb etmek için,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BİLMÜŞAHEDE — Görmek suretiyle, görerek.(Hem Sâni i Âlem in nihayet cemalde olan kemal i san atı üzerine enzar ı dikkati celb etmek, teşhir etmek istemesine mukabil, en yüksek bir sada ile dellallık eden; yine bilmüşâhede O Zat tır... M …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • indamak — hanesine çağırmak, davet i celb etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • AMEL-İ SÂLİH — Allah rızâsına uyan hayırlı amel. Günahlardan uzak olan iş, fiil. Maddi veya mânevi hukuk u ibâdı ifâ etmek.(Bugünlerde Kur an ı Hakîm in nazarında, İmandan sonra en ziyade esas tutulan takvâ ve amel i sâlih esaslarını düşündüm. Takvâ,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DEF-İ ŞER — Kötülüğü ve şerri def etmek.(Bu günlerde, Kur an ı Hakîm in nazarında, imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel i sâlih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve amel i salih emir dairesinde hareket ve… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NAZ — f. Bir şeyi beğenmeyiş, şımarıklık. * Beğendirmek maksadiyle kendini ağır satmak. * Celb i muhabbet için edilen nezâket, letâfet ve zarafet. * Yalvarma, rica.(İşte ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TAKVA — Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek. (Bak: Amel i sâlih, İttika, Vicdan)(Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel i salih emir dairesinde hareket ve hayrat …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük